Globálny poskytovateľ riešení na čistenie odpadových vôd

Viac ako 14 rokov skúseností s výrobou

Systém flotácie rozpusteného vzduchu (DAF).